Ící Pící

New songs for Children

by Doimnic Mac Giolla Bhríde

Available here

In this lovely book and CD there are 24 fabulous new songs that will encourage children to sing and dance.

Funny songs, lullabies, action songs and songs to dance to, beautifully sung by children from the Donegal Gaeltacht.

It’s a great present for any child from 3 to 12 years age. Each song is a little story of it’s own which opens up a world of imagination for children.

Poems and rhymes written by Nellie Nic Giolla Bhríde, a former school teacher, put to music by her son, Doimnic, accompanied by the amazing insect band. It’s wonderfully illustrated by Dara McGee and designed by Sinéad Ní Chadhain. Every child, young and old, can enjoy this book and cd.

Have a listen:
Ící Pící

amhráin úra do pháistí

le Doimnic Mac Giolla Bhríde

Sa leabhar agus CD álainn seo, tá 24 amhrán spleodrach úr a spreagfaidh páistí chun ceoil agus damhsa.

Amhráin grinn, suantraí, gníomhamhráin agus amhráin le damhsa leo, ceolta go binn ag páistí as Gaeltacht Thír Chonaill.

Tá amhráin ann faoin teidí tinn nach bhfuil chomh dona sin, an puisín dolba a chríochnaíonn suas san uisce, traein, eitleáin agus go leor eile. Is bronntanas galánta é do pháistí ar bith idir 3 go 12 bliain. Tá gach amhrán ina scéal bheag do féin a fhosclaíonn suas domhan iomlán samhlaíochta don pháiste.

Dánta agus ramáis a chum Nellie Nic Giolla Bhríde, iar-mhúinteoir bunscoile, a chur an ceoltóir Doimnic Mac Giolla Bhríde ceol beo spraíúil leo, le tionlacan ó bhanna ceoil na bhfeithidí. Maisithe go hálainn ag Dara McGee agus churtha le chéile go daite deismir ag Sinéad Ní Chadhain seo leabhar a mbainfidh gach duine sult as.

Leagan Gaeilge

Ící Pící

amhráin úra do pháistí

le Doimnic Mac Giolla Bhríde

Ar fáil anseo

Sa leabhar agus CD álainn seo, tá 24 amhrán spleodrach úr a spreagfaidh páistí chun ceoil agus damhsa.

Amhráin grinn, suantraí, gníomhamhráin agus amhráin le damhsa leo, ceolta go binn ag páistí as Gaeltacht Thír Chonaill.

Is bronntanas galánta é do pháiste ar bith ó 3 go 12 bliain. Tá gach amhrán ina scéal bheag do féin a fhosclaíonn suas domhan iomlán samhlaíochta don pháiste.

Dánta agus ramáis a chum Nellie Nic Giolla Bhríde, iar-mhúinteoir bunscoile, a chur a mac, Doimnic, ceol nuachumtha leo, le tionlacan ó bhanna ceoil na bhfeithidí. Tá sé maisithe go hálainn le healaíon Dara McGee agus curtha le chéile go deismir ag Sinéad Ní Chadhain. Seo leabhar a mbainfidh gach páiste, óg agus aosta, sult as.


Ící Pící

amhráin úra do pháistí

le Doimnic Mac Giolla Bhríde

Sa leabhar agus CD álainn seo, tá 24 amhrán spleodrach úr a spreagfaidh páistí chun ceoil agus damhsa.

Amhráin grinn, suantraí, gníomhamhráin agus amhráin le damhsa leo, ceolta go binn ag páistí as Gaeltacht Thír Chonaill.

Tá amhráin ann faoin teidí tinn nach bhfuil chomh dona sin, an puisín dolba a chríochnaíonn suas san uisce, traein, eitleáin agus go leor eile. Is bronntanas galánta é do pháistí ar bith idir 3 go 12 bliain. Tá gach amhrán ina scéal bheag do féin a fhosclaíonn suas domhan iomlán samhlaíochta don pháiste.

Dánta agus ramáis a chum Nellie Nic Giolla Bhríde, iar-mhúinteoir bunscoile, a chur an ceoltóir Doimnic Mac Giolla Bhríde ceol beo spraíúil leo, le tionlacan ó bhanna ceoil na bhfeithidí. Maisithe go hálainn ag Dara McGee agus churtha le chéile go daite deismir ag Sinéad Ní Chadhain seo leabhar a mbainfidh gach duine sult as.

English Version